shadow_left
Logo
Shadow_R

H?adaj

Login


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!
 
   
Služby Tlačiť E-mail
Napísal adeona   
Streda, 05 december 2007

Spolo?nos? adeona poskytuje nasledovné služby:

 • SW development – vlastný vývoj softvérových aplikácií
 • predaj SW – programového vybavenia
 • dodávky hardvéru – servery, lokálne po?íta?ové siete (kabeláž a pod.)
 • poskytovanie školení a poradenskej ?innosti pre hardvér, programové vybavenie a siete
 • archivácia a elektronický archív
 • ekonomické analýzy a konzulta?né služby
 • technologické poradenstvo pre oblas? drevárskeho a strojárskeho priemyslu
 • dodávky drevoobrábacích a kovoobrábacích nástrojov a príslušenstva
 • personálne poradenstvo
 • konzulta?né služby v oblasti odpadového hospodárstva
 • poradenstvo v oblasti odme?ovania a vzdelávania zamestnancov
 • marketingový prieskum trhu
 • reklamné služby a produkty
 • sprostredkovanie predaja nákladných automobilov a dodávky príslušenstva
 • sprostredkovanie a organizácia zamestnaneckej prepravy a vnútroštátnej dopravy
 • developerská ?innos?
 • prípravné stavebné práce
 • zabezpe?ovanie služieb potrebných na prevádzku objektov a zariadení
 • administratívne služby a neautorizované preklady dokumentov EN-SK
 • konverzie a transformácie geografických informa?ných systémov
 • poradenstvo a sprostredkovanie dodávky a distribúcie elektrickej energie

 

Posledná úprava ( Piatok, 06 február 2009 )